Środowisko

Jesteśmy małą częścią naszej planety i czujemy się zobowiązani do dbałości o środowisko oraz ochronę zasobów naturalnych. Nasza działalność jest ściśle powiązana z ekologią poprzez wykorzystanie wtórne wytworzonych ścinek powstałych w procesie niszczenia. Powierzając naszej firmie utylizację dokumentacji dokładacie Państwo własną cegiełkę na rzecz bezpieczeństwa planety.