Jakość

Zapewniamy wysoką jakość wykonania usługi poprzez wprowadzony system kontroli:

  • – monitorowanie procesu od momentu odbioru dokumentów klienta z wskazanego punktu, do końcowego procesu zbelowania ścinek
  • nasza flota samochodów została wyposażona w system GPS, zapewniający pełną kontrolę przejazdu dokumentów od klienta do siedziby firmy AMMA Services
  • nasz obiekt posiada pełen monitoring wewnętrzny i zewnętrzny w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wykonania usługi oraz możliwości nagrania klientowi całego procesu niszczenia
  • jesteśmy wyposażeni w system zabezpieczenia czujników ruchu na podczerwień
  • posiadamy polisę ubezpieczeniową opiewającą na kwotę 1 000 000 zł
  • nasze działania zapewniają zgodność z normami prawnymi i etycznymi, wymagamy od siebie i pracowników najwyższego poziomu uczciwości i rzetelności