Proces niszczenia

Jak niszczymy bezpiecznie dokumenty?

W trakcie profesjonalnego procesu niszczenia dokumentacji działamy wg opracowanych procedur. Cały proces zaplanowaliśmy w sposób zapewniający jego maksymalne skrócenie, od momentu odebrania przez nas dokumentów klienta do etapu niszczenia nośnika danych w formie papierowej i/lub elektronicznej. Zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa.

  •   Dopasowujemy się do klienta.

Ważne aby proces odbioru przebiegał sprawnie i nie utrudniał codziennych zadań pracowników. Działamy szybko i precyzyjnie a Państwa firma zostaje odciążona z przedawnionej dokumentacji. Dopasowujemy się do godzin pracy zleceniodawcy oraz oferujemy odbiór dokumentów w godzinach niestandardowych.

  • Zapewniamy w pełni bezpieczną utylizację.

Wdrożone przez naszą firmę procedury zapewniają poufność powierzonych danych na każdym etapie ich przejęcia. Aby zmniejszyć dyskomfort zleceniodawcy związany z powierzeniem cennych danych zajmujemy się zabezpieczeniem dokumentów przed rozpoczęciem procesu transportu, jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom najwyższe standardy ochrony akt.

  • Oficjalne poświadczenia z niszczenia dokumentów

Firmy korzystające z naszych usług mogą liczyć na profesjonalne poświadczenia w formie certyfikatu utylizacji, który można przedstawić jako dowód zniszczenia dokumentacji.

  • Obecność przedstawiciela zleceniodawcy w całym procesie niszczenia

Na wyraźne życzenie zleceniodawcy dopuszczamy możliwość obecności przedstawiciela firmy zlecającej, w celu zapewnienia transparentności działań.