Profesjonalne i bezpieczne niszczenie dokumentów

AMMA SERVICES dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym zapewniającym kompleksową ofertę wszelkiego rodzaju usług związanych z obiegiem dokumentów.

Jednym z etapów ww. obiegu jest niszczenie dokumentów. Wiodącą przesłanką realizacji etapu niszczenia jest przestrzeganie przepisów prawa obligujących osoby fizyczne, instytucje, organizacje oraz przedsiębiorstwa do zapewnienia ochrony przechowywania oraz niszczenia tzw. danych wrażliwych.

Jakie dokumenty należy zniszczyć po upływie terminu archiwizacji w profesjonalnych warunkach, z zachowaniem najwyższego stopnia bezpieczeństwa?

 • dokumenty zawierające dane wrażliwe,
 • dane przedsiębiorstw,
 • dane osobowe
 • dokumenty księgowe
 • sprawozdania finansowe /Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe zasady archiwizacji dokumentów księgowych. Zlikwidowany został obowiązek trwałego (bezterminowego) przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Okres ich archiwizacji skrócono do 5 lat, licząc od początku roku następującego po zatwierdzeniu sprawozdania./
 • rejestry VAT,
 • dowody księgowe takie jak np. faktury sprzedaży i zakupu, dowody wewnętrzne, faktury korygujące, noty korygujące, noty księgowe,
 • ewidencje środków trwałych,
 • ewidencje wyposażenia,
 • ewidencje przebiegu pojazdu (kilometrówka),
 • dokumenty inwentaryzacyjne (spis z natury)
 • dokumentacja kadrowa

W trakcie procesu utylizacji gwarantujemy bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, wykonujemy również usługę niszczenia dokumentów zamieszczonych na nośnikach elektronicznych.